Junior Handläggare

Område:
Infrastruktur
Inriktning:
Administration och assistans
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
2020-08-31
Nivå:
--
Kravprofil:
Till vår kund söker vi en Junior Handläggare

Jobbeskrivning:
- Beskrivning av de tjänster och arbetsmoment som ska utföras och/eller beskrivning av den verksamhet inom organisationen där tjänster ska utföras: Handläggning av KTP1 premiebefrielse

Vad är Premiebefrielseförsäkring för KTP1?
För anställda som omfattas av KTP-planen för avdelning 1 (KTP1) eller Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer inom LO och LO-förbund gäller premiebefrielseförsäkringen både vid sjukdom och föräldraledighet. Om den anställde är sjuk i mer än 14 dagar, är föräldraledig eller har tillfällig föräldrapenning betalar arbetsgivaren
• en lägre lön till den anställde
• en lägre premie till den anställdes tjänstepension

Är den anställde borta helt och hållet från jobbet kan både lönen och premien bli 0 kronor. Premiebefrielsen är proportionell till graden av arbetsoförmåga.

För rätt till premiebefrielseförsäkring ska den anställde ha ersättning från Försäkringskassan i form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning till minst 25 procent. För att premiebefrielseförsäkringen ska gälla måste den anställde ha varit arbetsför till minst 25 procent vid anställningens början.

Vad innebär premiebefrielsen för den anställde? (Arbetet innebär beräkning av följande stycke.)
För att den anställde i princip inte ska få en lägre ålderspension vid sjukdom, föräldraledighet eller tillfällig föräldrapenning får han eller hon ersättning från premiebefrielseförsäkringen. Den beräknas schablonmässigt baserat på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen under 12 månader och på den anställning som den anställde har/hade när sjukfallet eller perioden med föräldraledighet inträffar/inträffade. Premien betalas till det eller de försäkringsbolag som den anställde har valt.

Avstämning med Försäkringskassan
Vi får uppdaterad information från Försäkringskassan som gör att vi kan räkna ut vilken ålderspensionspremie som ska betalas från premiebefrielseförsäkringen.
- Utförlig beskrivning av Resultatet, t.ex. omfattning och kvalitet på rapporter eller krav och specifikationer: Manuell handläggning i många olika system, i många olika steg.


Kompetenskrav:

Kunskap – nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll
Erfarenhet – kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult
Ledning – kräver arbetsledning Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter.
• Tjänsten kräver inga förkunskaper.
• Hög förmåga till självständigt arbete samt noggrannhet är ett krav.
• Arbetsuppgifterna kan uppfattas som enformiga varför tålamod och uthållighet är viktiga egenskaper.
• Att kunna arbeta strukturerat och se samband är önskvärt.Kompetens:
Administration 1-3 månader Nödvändigt
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.