Delprojektledare- Styrning och Analys (Finance transformationer)

Område:
Affärsutveckling & Ledarskap
Inriktning:
Ekonomi - chefstjänster
Startdatum:
2020-02-03
Svara senast:
ASAP
Längd:
2020-06-13
Nivå:
--
Kravprofil:
Till vår kund söker vi en Delprojektledare- Styrning och Analys (Finance transformationer)

Övergripande uppdragsbeskrivning
Som en del i att bygga ett "modernt Finance" har kunden startat initiativet StAR. Initiativet syftar till att genomföra en förflyttning av Finance inom områdena informationsförsörjning, systemstöd, processer och förmågor. Kunden vill med initiativet säkerställa uppfyllnad av befintliga och nya regelverkskrav, effektivitet samt värdeskapande för affären genom förbättrad styrning, analys och uppföljning (StAR).

Kunden planerar nu för förflyttningens olika faser/arbetsströmmar och önskar ta in en konsult för att strukturerat leda initiativet inom spåret Styrning och Analys. Konsulten ska ha påvisad erfarenhet från likvärdiga Finance-transformationer och besitta hög förmåga att pragmatiskt och lyhört driva förflyttningen.

I konsultens uppdrag innefattas primärt:
- Initialt driva, samordna och stödja kunden i förflyttningen
- Delta i etablering av agilt arbetssätt anpassat till Finance och applicera på lämpligt sätt i StAR
- Genomföra RFP-process för upphandling av nytt planning och budget-verktyg
- Utgöra en högra hand för chef Group planning & control som ansvarar för processerna styrning, affärsplan och uppföljning
- Förstå beroenden och samband mellan både system och processer till fördel för samordning av initiativet med bred erfarenhet från Business control och planning
- UItveckla roadmap löpande och förankra inom Finans och övriga verksamheten

Uppdraget kan sammanfattas i att samordna/projektleda och ta fram beslutsunderlag för att säkerställa att kunden når uppsatta mål för initiativet.

Bedömd omfattning:
100% av en heltidstjänst. Kan variera över tid.

Skallkrav
Relevant utbildning
Erfarenhet av att ha genomfört en Finance-transformation av motsvarande storlek Bred erfarenhet inom Business control, systemstöd kopplat till detta
Mycket god och uppdaterad kunskap om ekonomisystem och dess marknad. Möjligheter idag och framåt (fokus på verksamhetsstyrningsstöd)
Goda kunskaper kring regelverk för bank och försäkring
Goda kunskaper om informationsförsörjning/hantering
Mycket goda IT-kunskaper (kopplat till Finance) och förståelse för IT-processen generellt
Ska vara system- och leverantörsoberoende
Erfarenhet från praktiskt agil/SAFe metodik

Börkrav
Stort intresse för ekonomi, teknik och IT

Personliga egenskaper
Hög leveransförmåga och drivkraft
Kommunkativ
Engagerad
Flexibel
Strukturerad
Kundorienterad
Hög förmåga att samordna intressenter med hög integritet
Ödmjuk

Kompetens:
Budget 5-10 år Nödvändigt
Finansiell analys 5-10 år Nödvändigt
Projektledning / Projektledare 10+ år Nödvändigt
RFP (Request for proposals) 3-5 år Nödvändigt
Business Controlling 5-10 år Nödvändigt
SAFe 1-3 år Nödvändigt
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska och Engelska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.