Senior Projektledare - Förvaltningsobjekt i offentlig sektor

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Programledare
Startdatum:
2020-03-01
Svara senast:
ASAP
Längd:
2021-02-28, med möjlighet till förlängning.
Nivå:
--
Kravprofil:
Till vår kund söker vi en Projektledare
Vänligen notera: Vid ansökan behöver vi få ifyllt underlag till oss, se bifogat dokument. Vi kommer inte att skicka in ett cv i detta anbud.

Jobbeskrivning:
Du kommer arbeta med ett förvaltningsobjekt med fokus på en huvudprocesser och dess tillhörande IT-verktyg. Inom ramen för detta arbete genomförs aktiviteter för vidmakthållande och förbättring av både arbetssätt och IT-stöd. Du skall stötta i detta arbete med arbetsuppgifter kopplat till både projektledning och förvaltningsstöd.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Ta fram projekt-och förvaltningsplaner i samråd med beställare
• Med beställare planera och säkra nödvändiga resurser
• Ta fram nödvändiga styrdokument såsom projektplaner med mål, statusrapporter, beslutsunderlag och andra nödvändiga projektdokument
• Samordna med kringliggande projekt och verksamheter
• Leda, planera och följ upp projekt- och förvaltningsarbete med bland annat tidplaner, risker, ekonomi och statistik
• Löpande avrapportera till beställare och ansvariga
• Säkerställa kvalitativ överlämning till mottagare

Kompetenskrav:
• ha minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av verksamhetsnära förvaltning inom en större politiskt styrd organisation.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av projektledning.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av att arbeta med SharePoint.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av arbete med att etablera webbaserade IT-verktyg för ledningssystem.
• minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av kravarbete inom området webbaserade IT-verktyg för ledningssystem.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av kravarbete för verktyg baserade på SharePoint.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av projektledning för webbaserade portallösningar för samarbete i projekt innehållande dokumenthantering.
• dokumenterad erfarenhet av Power BI.
• dokumenterad erfarenhet av projektledning av framtagande av IT-stöd för Portföljstyrning.
• minst tre (3) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av användarstöd.
• minst nio (9) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av arbete i projekt inom väg och järnväg.
• minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet t av arbete med datasamordning ett större väg eller järnvägsprojekt.
• minst tre (3) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av arbete med överlämning av anläggning i större väg eller järnvägsprojekt.
• ska ha dokumenterad erfarenhet av ETL-flöden.
• minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av projektledning enligt XLPM modellen.
• ska ha minst tre (3) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av Team Foundation Server.
• minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av att förbereda och leda styrgrupps- och sponsorsmöten.
• ska ha minst fem (5) års dokumenterad sammanlagd erfarenhet av att ta fram utbildnings-, informations- och kommunikationsmaterial.

Kompetens:
Projektledning / Projektledare 5-10 år Nödvändigt
ETL Extract, Transform, Load DB 3-5 år Nödvändigt
SharePoint 5-10 år Nödvändigt
Förvaltningsledning 5-10 år Nödvändigt
Ort:
Göteborg Eller Malmö
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.