IT-arkitekt med erfarenhet av upphandling

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Krav- och verksamhetsanalys
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
2020-12-31
Nivå:
--
Kravprofil:

Till vår kund söker vi en IT-arkitekt med erfarenhet av upphandling.

Befattningens uppdrag
Uppdraget är att i nära samarbete med verksamheterna och ansvarig chef styra, leda och utveckla IT leveransen.
Ansvar för IT-arkitektur och informationssäkerhet är viktiga delar som konsulten i sitt arbete hanterar för kunds räkning.
Förväntningar är att IT som helhet matchar användarnas och organisationens behov, att förbättringar och design optimerar de möjliggörande som IT och digitalisering har att erbjuda.
Några av arbetsuppgifterna är att leda arbetet med livscykelhantering av system, ge expertstöd, delta i upphandling samt att för IT-infrastruktur leverera analyser, utredningar och lösningsförslag.
I rollen ingår även att delta i omfattande förändringsarbete i samverkan med olika delar av myndigheten.
Vidare ingår att, utifrån verksamhetens behov, arbeta med andra vid myndigheten förekommande arbetsuppgifter


Yrkeserfarenhet
- Konsulten ska ha minst kompetensnivå 4 inom roll IT-arkitekt. Konsulttjänst med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 9-12 års arbete inom aktuell roll.

- Konsulten ska ha erfarenhet av att ha deltagit i arbete (som t.ex. kravställare, ansvarig eller beställare, ej som leverantör) med upphandling av IT eller digitala tjänster med LOU som grund de senaste tre åren.
- Konsulten ska i tidigare anställning eller uppdrag haft kvalificerade arbetsuppgifter inom IT-arkitektur och informationssäkerhet.
- Konsulten ska ha erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter nära kopplade till arbetet med livscykelhantering av system.
- Konsulten ska ha erfarenhet av leverera analyser, utredningar och lösningsförslag.

Kompetenskrav:
- Konsulten ska ha aktuella kunskaper inom digitaliseringsområdet.
- Konsulten ska ha kunskap om GDPR och informationssäkerhet.

Utbildning
-Konsulten ska ha högskoleutbildning inom IT eller annan relevant akademisk utbildning.

Kravspecifikation
- Konsult ska i sitt uppdrag vara oberoende från extern påverkan och endast se till myndighetens bästa.

50-100% av heltid under perioden ASAP - 2020-12-31.
Omfattning överenskommes mellan parterna löpande, men bör kunna påbörjas på 100% för att sedan anpassas efter behovet,


Kompetens:

Krav 5-10 år Nödvändigt
Informationssäkerhet 5-10 år Nödvändigt
Livscykelanalys 5-10 år Nödvändigt
IT-Arkitektur 5-10 år Nödvändigt
Public Procurement 5-10 år Nödvändigt
Lagen om offentlig upphandling (LOU) 5-10 år Nödvändigt
Ort:
Malmö/lund
Språk:
Svenska och Engelska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.