Projektledare IT Produktägare

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Projektledare
Startdatum:
Omgående
Svara senast:
Omgående
Längd:
2018-06-30 med option om förlängning till 2018-12-31
Nivå:
3
Kravprofil:
Projektledaren leder, planerar, skapar förutsättningar för effektivt arbete och följer upp projektet. Arbetet sker i nära samarbete med projektägaren såväl som arbetslag i projektgruppen. Projektledaren säkerställer att beställt resultat levereras inom satta ramar. Genom en tydlig dialog och samspel med styrgruppen bidrar projektledaren till att göra projektet framgångsrikt.

Skallkrav: 
- Konsulten ska motsvara kompetensnivå 3 inom området Ledning och styrning, vars definition är:  
Kunskap – hög kompetens inom aktuellt område/roll  
Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.  
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp  
Självständighet – kan arbeta självständigt 
- Konsulten ska ha erfarenhet av agila arbetssätt och metoder för utveckling av digitala tjänster.  
- Konsulten ska ha praktisk erfarenhet av projektstyrning enligt projektstyrningsmodellen PPS eller liknande modell (t.ex. PEJL, PROPS). 
- Konsulten ska ha erfarenhet av att jobba i rollen som produktägare. 
- Konsulten ska ha erfarenhet av utveckling av digitala B2B-tjänster i privat sektor. 
- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av produktutveckling och produktledning. 
- Erbjuden konsult ska redan vid anbudsgivning vara anställd hos underleverantör som är godkänd enligt gällande ramavtal. Ange i svaret vid vilket bolag konsulten är anställd. 
- Leverantör ska erbjuda option till förlängning 2018-06-30- 2018-12-31. Optionen kan komma att delas upp i flera delar.  
- Leverantör ska ansvara för att giltig ansvarsförsäkring finns under hela uppdragsperioden 
- Leverantör ska tillhandahålla mobiltelefon med abonnemang till konsulten under hela uppdragsperioden. 

Börkrav, meriterande kompetens: 
- Konsulten bör ha förmågan att ansvara för en eller flera backlog och att de prioriteras utifrån både tekniska och verksamhetsbehov. 
- Konsulten bör kunna hantera och värdera kundåterkoppling och omvandla det till verksamhetsbehov.  
- Konsulten bör ha förmåga att samarbeta effektivt med hela arbetslaget genom att delta i och leda arbetsmöten, workshops och andra metoder för effektivt teamarbete 
- Konsulten bör ha erfarenhet av användbarhet och UX. 
- Det är meriterande om konsulten har erfarenhet av arbete eller uppdrag inom statlig myndighet eller inom rekryteringsbranschen. 
- Konsulten bör vara engagerad, noggrann, strukturerad och ansvarstagande. 
- Konsulten bör ha förmåga att självständigt driva och genomföra ett eget arbete. 

CompetenceExperiencePriority
PPS method (Practical Project Steering) 1-3 Years Essential
Project Management 5-10 Years Essential

Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.