Leveransansvarig - Försäkring

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Projektledare
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
ASAP - 2018-12-31
Nivå:
--
Kravprofil:
Ansvar
- Samordna projekten och förvaltningars samtliga leveranser inför releaser 
- Säkerställa leveranser med övriga leveranser inom bolaget
- Samordna/planera produktionssättning av releasen 
- Informera berörda samt eskalera till leveransansvarig vid avvikelse från tidsplan eller faktorer som äventyrar produktionssättning 

Befogenhet
Rekommendera beslut om att: 
- Stoppa beställningar som kan äventyra releasens totala leverans. 
- Stoppa beställningar med bristande kvalitet 
Godkänna reviderade testperioder inom en release 

Arbetsuppgifter 
- Säkerställa att kunden får de beställningar som är lagda vid beställningstillfällen enligt årsklockan till önskad release 
- Säkerställa att beställningar som leverantörerna har accepterat levereras enligt releasens tidsplan i årsklockan 
- Följa upp status på leveransen från ADM leverantörerna och hantera avvikelser 
- Samordna och se till att löpande uppföljning och status når relevanta parter 
- Samordna tidplan för leveranser av större infrastrukturella förändringar inom IT tex basuppgradering av arbetsplats 
- Vara delaktig i att samordna och planera produktionssättning av releaser enligt årsklockan fram till produktionssättningstillfället tillsammans med driftsleverantör, ADM leverantör och förvaltning 
- Säkerställa att releaseinformationssidan på Länet är uppdaterad om kommande release 
- Genomföra mätningar på de större releasernas leveransprecision enligt årsklockan 
- Utföra erfarenhetsåtervinningar efter releaser inom området leveranssamordning både externt och internt 
- Ta fram, förfina och förtydliga rutiner och processer inom leveranssamordning internt och externt 
- Ansvarig för processerna i LOCA och super användare gruppen 
- Operativt samverka med och stötta testsamordnarna 

Kompetenskrav:
• Kvalitetsmedveten
• Förmåga att se helhetsperspektiv
• Flexibel, strukturerad och organiserad

Vi ser gärna att du har följande i din profil:
• Erfarenhet av IT-förvaltning
• Erfarenhet från leverantörsstyrning, gärna outsourcad verksamhet

Kompetens:
Projektledning / Projektledare 5-10 år Nödvändigt
Förvaltningsledning 5-10 år Nödvändigt

Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.