Projektledare för team med ansvarar över schemaläggningssystem

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Programledare
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
2018-03-05 - 2018-06-30
Nivå:
4
Kravprofil:
Till vår kund söker vi en söker vi nu en projektledare till vårt team som ansvarar för schemaläggningssystem för butiker inom företagets koncern. Systemet är utrullat till de flesta länder men nya länder tillkommer löpande då företaget expanderar till nya marknader.
Personalplaneringsverktyget som möjliggör en effektiv schemaläggning av personal i butikerna är en standardlösning som har köpts in och integrerats med budget- och lönesystem samt T&A terminaler (stämpelklockor).
Den stora utmaningen för projektet är att hålla en hög takt men samtidigt möta verksamhetens behov i respektive land som har individuella krav på grund av lokala lagar och regler. Implementationen sker parallellt i ett antal länder. Ett lands implementation kan ta från 6 månader till över ett år beroende på komplexitet. Det krävs struktur, planering, effektivitet och flexibilitet att framgångsrikt driva dessa projekt, dock med ett starkt stöd från leveransgruppen och den centrala verksamhetsgruppen.
I din roll som projektledare arbetar du nära affärsverksamheten, den externa leverantören samt den befintliga förvaltningsorganisationen. Många av projektens resurser är delade med förvaltningen och ett bra och nära samarbete med förvaltningsansvarig är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Du har daglig kontakt med verksamhetens representant som är engelsktalande som flera andra i ett internationellt och distribuerat team (delar av teamet är offshore i Indien).
Projektledaren ska kunna ta ansvar för projektet WFM Staffplanner med allt vad det innebär i form av:

• ansvar för att leda projektteamet och arbetet i projektet
• ansvar för att kontinuerligt arbeta med de interna processerna för att uppnå effektivitet och kvalitet
• ansvar för att projektet levererar en lösning enligt de krav som ställts och enligt den plan som tagits fram
• ansvar för rapportering till berörda intressenter om status, problem och avvikelser
• säkerställa att planeringen för projekten är synkad mot förvaltningsreleaserna

Work Task 
I projektledarens arbetsuppgifter ingår bl.a. följande:
• Göra en detaljerad plan som definierar och avgränsar innehåll och omfattning av de olika projektfaserna med resurser, utrustning, tidplan och kostnader
• Äska resurser till projektet
• Budgetera och följa upp alla projektkostnader
• Leda, koordinera och följa upp planerade aktiviteter i enlighet med målen i projektdefinitionen/planen och med företagets rutiner och metoder
• Hålla nära kontakt med, samarbeta och kommunicera med involverade parter och andra resurser och informera om förlopp och avvikelser
• Följa upp och rapportera till beställare, övriga intressenter och närmast ansvarig, t ex SAR, om budget, godkända och framtida planer, leveranser, kvalitet, problem osv.
• Hantera beroende till andra system och verksamheter
• Godkänna resultatet med avseende på kravuppfyllnad och kvalitet inför leverans till acceptanstest
• Säkerställa att förvaltnings- och driftorganisationen kan ta emot systemet
• Följa upp projektarbetet och ge återkoppling till projektmedlemmarna
• Organisera och hålla projektmöten
• Genomföra utredningar vid behov
• Göra riskanalyser och vidta åtgärder för att förebygga/minimera eventuella effekter som kan äventyra projektmålen

Specific Competence
• Erfarenhet av HR-, löne- eller schemaläggningssystem (WFM) är önskvärt
• Starka ledaregenskaper och social kompetens för att skapa bra arbetsklimat i i ett internationellt distribuerat team
• Utmärkta kommunikationsegenskaper och anpassningsbar i språk för effektiv kommunikation med både IT och verksamhet.
• Strukturerad och koll på både detaljer och helhet
• Erfarenhet av införande av inköpta konfigurerade system
• Erfarenhet av arbete mot en extern leverantör och distribuerade team
• Van att arbeta internationellt med flytande Engelska, både i tal och i skrift då de flesta möten och all dokumentation sker på engelska

Tools Competence
Tools/Software
• MS Office suite (preferably Office 365)
• Projectplaneringsverktyg
• Service Now
• Jira

Additional 

• Du är en synlig, tydlig och mogen ledare som kan styra och motivera ett projektteam
• Du har förmågan att kommunicera tydligt med alla berörda parter
• Du inser att dokumentation och struktur är viktigt
• Du har förmågan att driva en process framåt så att alla parter hänger med
• Du kan arbeta självständigt, planera din tid och strukturera din arbetsdag men du är också social och kan arbeta för en gemensam förståelse
• Du förstår att kommunicera frågeställningar till berörda parter i tid

Kompetens:
Projektledning / Projektledare 5-10 år Nödvändigt
Retail  5-10 år Nödvändigt
PPS (Praktisk Projekt Styrning) 5-10 år Nödvändigt
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.