Senior Projektledare med erfarenhet av arbetsledning

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Programledare
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
2018-02-19 - 2018-09-28
Nivå:
4
Kravprofil:
Projekt Införande automatiserad kunddialog

Som ett led i att skapa bättre förutsättningar för en personlig och behovsanpassad kommunikation har systemstödet Adobe Campaign tagits in hos vår kund. 
Systemstöd och arbetssätt är inte fullt införda i organisationen. 
Projektet, som pågår intensivt under februari till och med september 2018, ska leverera processer och arbetssätt för automatiserad kunddialog, utrullning och utbildning i organisationen, produktion av kunddialoger, integration med nya kanaler och förbättringsarbete i Adobe Campaign.

Arbetsuppgifter:
Planera, leda och driva det dagliga projektarbetet inom ramen för projektkontraktet inklusive budgetansvar. Säkerställa att projektet levererar på rätt tid till rätt kostnad och med rätt produktkvalitet enligt fastställda produktmål. 

• Upprätta underlagen för projektkontraktet med Projektbeställaren med bl a preciserade produktmål.
• Upprätta budget och projektplaner för varje projektsteg och totalt.
• Löpande ta fram överenskommen uppföljning av projektet.
• Skaffa fram nödvändiga underlag för beslut till Projektbeställaren/ Styrgruppen.
• I samråd med Projektbeställaren organisera och bemanna projektet.
• Se till att projektdeltagarna får/har den nödvändiga kompetensen, informationen och stödet som krävs för att delta i projektet.
• Upprätta underlag för projektavslut.

Kompetenskrav:
• Senior Projektledare med erfarenhet av arbetsledning. 
• Goda kunskaper om etablerad projektmodell och dess tillämpning. Pejl är meriterande
• Meriterande med kunskaper från Marketing Automation/CRM.
• Gärna erfarenhet från införandeprojekt. 

Personligt:
Som person är du organiserad, strukturerad och resultatorienterad. Du är duktig på att samverka, har högt engagemang och drivs av att lyckas tillsammans med ett team.

Kompetens:
Projektledning / Projektledare 5-10 år Nödvändigt
PEJL 1-3 år Önskvärt
Bank & Finans 5-10 år Önskvärt
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.