Moderator / Samordnare Exportboost 2018

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Verksamhetsutveckling och Strategi
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
ASAP - Open end date
Nivå:
--
Kravprofil:
Med anledning av tidigare genomförd Exportboost i Malmö och i Kristianstad under 2017 så görs denna nu med samma syfte i Ystad.

Det är ett arrangemang kallat Exportboost som genomförs av samarbetsaktörerna inom Exportcentrum Skåne dvs. Enterprise Europe Network, Invest in Skåne, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Almi samt Region Skåne. Vi vill med Exportboost synliggöra skånska exportföretag som med sina tillväxtresor får inspirera andra företag. Förutom moderatorledda samtal med företag från olika branscher på scen är det en inspirationsinledning av Henrik Mitelman kring Globala trender. Sedan har arrangemanget en viktig ”smaka på export” del där ett axplock av skånska livsmedelsföretag visar upp och bjuder på sina produkter. 

Syftet är inspirera företag att växa internationellt genom att synliggöra och lyfta fram företag som har gjort/ gör en internationell tillväxtresa och låta de berätta om sina erfarenheter, utmaningar och framförallt tips. 
Vi vill nu finna en leverantör för praktisk planering, moderatorsfunktion samt praktiskt genomförande av dagen. Leverantören har under uppdragsperioden en tät kontakt och samarbete med projektansvarig i syfte att bistå arrangörernas syfte med dagen så att genomförandet blir bra.

Leveranskrav
• Möten med projektansvarig 
• Planering, inläsning och förmöten med deltagande företag/personer 
• Utveckla och hålla i körschema enligt överenskommelse med arrangörerna.
• Ansvara för att som moderator leda programmet som genomförs på scen den 10 november.

Uppdragets genomförande
• Bistå vid utveckling av innehåll, programupplägg, förslag på företag som deltar i programmet och Smaka på export samt scenografi.
• Samordna, koordinera och praktiskt arrangera dagen i samarbete med Invest in Skåne och övriga aktörer inom Exportcentrum Skåne samt utställande företag till Smaka på export.
• Delta vid ett antal planeringsmöten med inblandade parter och med
underleverantörer. Koordinera beställningar med underleverantörer och ta fram praktisk information till utställare inom delen Smaka på export.
• Hantera underleverantörers fakturor för vidarefakturering 

Tidplan
• Finnas på plats inför och under eventet för att koordinera och projektleda.
• Relevant antal personal på plats för att säkra upp processen och det praktiska kring teknik, mat, dryck, utställare mm
• Ansvara för att allt fungerar och flyter på som det ska dvs. samordnar för att säkra leveranskvalitet.
Leveranstidpunkt

• Ansvara för att som moderator leda programmet som genomförs på scen den 9 mars.

Kompetens:
Moderator 3-5 år Nödvändigt
Ort:
Malmö/lund
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.