Python, Bash & PL/SQL utvecklare

Område:
Systemutveckling
Inriktning:
Systemutvecklare
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
2018-05-31
Nivå:
5
Kravprofil:
Compliance Programmet har under en längre tid pågått hos Uppdragsgivaren. Programmet består av ett flertal underprojekt och ämnar till att leda till att man arbetar på ett mer effektivt sätt med nuvarande såväl som kommande externa regelverk. Målsättningen med att ta ett helhetsgrepp om Compliancefrågorna är att arbeta med de regulatoriska avvikelser som finns i dagsläget parallellt som man utför ett proaktivt analys- och anpassningsarbete av kommande regelverk. Målet är att uppdragsgivaren skall bli compliant i enlighet med miniminivå av branschpraxis med avseende på de regelverksbrister som identifierats genom GAP-analys eller på annat sätt, samt vara förberedda och ha en aktiv compliancestrategi för de regelverk som träffar banken framgent.
IT-avdelningen behöver nu fler resurser inom projektet och söker därför två utvecklare med olika kompetenser. Uppdragsgivaren vill ha resurserna på plats så snart som möjligt och uppdragen löper tom 2018-05-31. Uppdragen kan komma att förlängas.

Uppdragets målsättning
• Vara delaktig i mottagandet av krav
• Vara delaktig i designutförande
• Identifiera synergieffekter inom bolagets system och kunna presentera dessa
• Utföra de systemändringar och systemanpassningar som krävs inom ramen för uppdraget
• Bidra till ett effektiviserat arbetssätt

Skallkrav:
• Stark analytisk förmåga
• Gedigen erfarenhet från finanssektorn, företrädelsevis inom kort/payment (försäkringssektorn okej men inte att föredra)
• Lösningsorienterad, en ”problemlösare” och inte rädd för att prova något nytt
• Mycket goda kunskaper inom både svenska och engelska språket (skriftligt och muntligt)
• PL/SQL
• Python
• Bash
• Linux

Meriterande: 
• Java
• TSQL
• Javascript
• Ruby
• Apache
• Tomcat
• Nginx
• Docker
• Windows Powershell

Kompetens:Linux5-10 årNödvändigtPL/SQL5-10 årNödvändigtPython5-10 årNödvändigtBASH1-3 årNödvändigtBank & Finans5-10 årNödvändigt
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska och Engelska
Omfattning:
100%(40h/v onsite hos kund)
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.