Skånskt företag inom utveckling av biomaterialprodukter söker efter en exportkonsult

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Verksamhetsutveckling och Strategi
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
ASAP
Längd:
ASAP - Open end date
Nivå:
4
Kravprofil:
Uppdragsbeskrivning och omfattning
Projektet arbetar för att öka internationalisering och export och vänder sig till små och medelstora företag i Skåne och Blekinge inom förpackning, livsmedel och tillverkande industri. Det är en treårig satsning där projektet bland annat kommer att lyfta fram företag på ett antal internationella marknadsplatser, skapa möjligheter till matchmaking och individuell kompetensutveckling. 
Uppdraget är att agera export/processcoach till ett teknikbolag som deltar i ett EU-finansierat projekt inriktat på exportfrämjande stöd för små och mellanstora företag. Företaget utvecklar förpackningsprodukter av biomaterial. Företaget har idag kunder i Sverige men söker efter att identifiera internationella kunder och komma in på nya marknader. Man söker nya modeller för att mer aktivt söka kunder/samarbetspartners snarare än att passivt och reaktivt låta kunderna finna företaget. Företaget intresserad av att identifiera kunder/partners. 

Företaget söker att systematisera sin exportprocess och framförallt förbättra sin internationella säljprocess behövs om exporten ska ökas. Ökad kunskap om möjligheter/ fallgropar för internationella samarbeten är också intressant. Export/processcoachen skulle hjälpa företaget att finna/utreda och rekommendera både arbetssätt, kunder och eventuella samarbetspartners. 

Uppdragets genomförande
Uppdraget ska genomföras på ett professionellt sätt i samverkan med Företaget och EU-projektets ledning. Tillsammans med kund, EU-finansierat projekt, projektledare och/eller klustersamordnare görs en överenskommelse kring pris, detta pris kan aldrig överstiga 40 000 kronor. Inga ytterligare kostnader kommer att godkännas (t.ex. resekostnader). Om ändringar görs måste detta alltid godkännas av kund. Uppdragets mål måste dokumenteras och godkännas av båda parter. Det förutsätts också att konsulten dokumenterar arbetet i en konsultdagbok som tillhandahålls av projektets projektledare. Fakturering kommer att göras kontinuerligt som arbetade utförs.

Tidplan
Arbetet ska kunna påbörjas feb 2018. I samband med att avtal tecknas mellan parterna görs en precision av uppdraget och tidsplanen för arbetet. Uppdraget förväntas genomföras enligt överenskommit antal timmar och kan inte att utökas.

Leveranstidpunkt
Leveranstidpunkt för genomförandet av första fasen och den eventuella andra fasen av uppdraget sker i samråd med beställaren men skall kunna klaras av senast 2018-08-31. Komplett konsultdagbok skall lämnas till Beställaren senast 2 veckor efter uppdragets genomförande och då väl avstämt med Beställaren.

Kompetens
Den person företaget söker skall ha goda kunskaper avseende internationell marknadsbearbetning. Konsulten ska arbeta både med marknadskartläggning och marknadsbearbetning. Konsulten skall vidare ha goda eller mycket goda kunskaper och kontakter inom EU men också Kina, Vietnam och Thailand. Därtill skall konsulten ha goda kunskaper om förpackningsindustrin. Speciellt meriterande är kunskaper om biologiskt nedbrytbara förpackningslösningar.
Personen skall ha dokumenterad erfarenhet inom marknadsanalys, partnersök i nya marknader, försäljningsprocesser och internationell marknadsföring. Goda språkkunskaper och god kännedom om hur man bearbetar internationella marknader är en självklarhet. Givetvis också praktisk erfarenhet av konsulttjänster till små och medelstora företag inom internationell affärsutveckling. Vana vid att arbeta fram avtal för olika marknader är meriterande. 
Kompetensen kan visas genom CV eller annat lämpligt sätt att bedöma kompetensen

Kompetens:
Affärsutveckling 5-10 år Nödvändigt
Ort:
Malmö/lund
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.