Testledare till uppdrag i Luleå

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Övrigt IT-ledning och styrning
Startdatum:
2018-02-12
Svara senast:
ASAP
Längd:
2018-02-12 -
2018-12-31
Nivå:
5
Kravprofil:
I projektets uppdrag ingår att ta fram ett nytt IT-stöd för domänen Ekonomisk aktör och dess ingående delar; ansökan, tillstånd, licenser samt kontrollplan. IT-stödet ska ersätta nuvarande operatörsregister, företagsregistret samt prenumerationsregistret som alla ska avvecklas. För prenumerationsregistret gäller att de funktioner som fortfarande är i bruk ska flyttas över till nuvarande partstjänst innan avveckling görs.

Jobbeskrivning:
Kunden har behov av en konsult som ska agera både som testledare/testare och system-/kravanalytiker.
Arbetet bedrivs i ett agilt team och konsulten kan komma att arbeta med de projekt/uppdrag som läggs på teamet. Att agera scrum master i teamet kan också blir aktuellt.
Som system-/kravanalytiker analyserar och värderar man verksamhetens behov. I arbetsuppgifterna ingår också att planera, leda och samordna framtagning av krav (funktionella och icke-funktionella)på tjänster eller IT-system, som resulterar i övergripande förslag på IT-lösningar för verksamhetens behov. Arbetet sker i nära samarbetet med systemarkitekter och utvecklare.

Testledaren arbetar med att:
* För projektet ta fram lämplig teststrategi.
* Ställa krav på utvecklings- och driftmiljö.
* Planera testarbete, strategier och testfall genom att analysera, granska, kartlägga och upprätta testunderlag inkl. testdata för de objekt och/eller IT-system som ska verifieras och valideras, enligt fastställd metodik och fastställda verktyg
* Ställa krav på önskad testkvalitet på externa parters testverksamhet, inkl. att agera beställarstöd i samband med externa acceptanstester.
* Utvärdera och rapportera testresultat.
System-/kravanalytiker arbetar med att:
* Planera, leda och samordna kravfångstaktiviteter genom hela projektet.
* Ansvara för insamling och dokumentation av verksamhetens behov/krav.
* Utföra och dokumentera behovs- och idéanalyser.
* Realisera och sammanställa förstudier.
* Utföra och sammanställa analyser och andra utredningar.
Viktigt att denna konsult har eget driv och kan arbeta självständigt.

Skallkrav:
* Konsulten ska uppnå minst kompetensnivå 4 inom aktuellt område, vilket innebär; 
Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området
Erfarenhet – har deltagit i stora och komplexa uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt efter 8 år som konsult inom aktuellt område.
Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet – mycket stor
* Erfarenhet av arbetsledning samt att ta huvudansvar för ledning av större
grupp.
* Erfarenhet av stora och komplexa uppdrag. 
* Erfarenhet av att leda och genomföra testning av IT-stöd med
moderna metoder.
* Erfarenhet av kravfångst gentemot verksamheter d.v.s. kravfångst av icke-teknisk karaktär. 
* Erfarenhet av planering med ett metodiskt sätt att fånga in krav och intressentönskemål och vidareutveckla dessa ner till detaljerade krav för ett IT-stöd.
* Konsulten ska kunna arbeta på plats i kundens lokaler i Luleå
* Konsulten är bunden till avropet t o m 2018-03-31. 

Börkrav:
* Erfarenhet av agil utveckling med fokus på krav och tekniska tester, 
* Goda kunskaper om kravprocessen, dvs. att identifiera, specificera, analysera och paketera behov och krav, vanligen genomfört med ett iterativt arbetssätt i nära samarbete med användare, verksamhetsexperter, systemarkitekter och utvecklare.
* Goda kunskaper i modelleringsteknik, metoder och erfarenheter av kravarbete i IT-verksamhet samt införande av IT-lösningar i en organisation och vad det innebär.
* Erfarenhet av SBE (Specification by Example)
* Erfarenhet av Continous Integration
* Erfarenhet av automatiserad test
* Erfarenhet av testutveckling och testmetoder inom agila projekt
* Erfarenhet av etablerade metoder och standards för testdesign och tester av IT-system /lösningar.

Kompetens:
Testledare/Testledning 10+ år Nödvändigt
Ort:
Luleå
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.