Systemarkitekt/Teknisk PL

Område:
Övrigt
Inriktning:
Övrigt
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
2018-03-22
Längd:
60-80h
Nivå:
5
Kravprofil:
Kravprofil
Beskrivning av uppdrag: 
Kartläggning och analys av lösningar för automatisk dataöverföring mellan vårdsystem och kvalitetsregister: 
• Inventera befintliga lösningar bland de psykiatriska kvalitetsregistren (BUSA, Riks-ÄT, Q-bup, BipoläR, RättspsyK, ECT, SibeR, PsykosR, SBR). Kategorisera dessa lösningar utifrån arbetssätt vid registrering, typ av teknisk lösning, och motpart (organisation och system) 
• Inventera pågående sådana utvecklingsprojekt inom de psykiatriska kvalitetsregistren 
• Ta del av tidigare kartläggningar som gjorts inom området 
• Inventera befintliga och planerade nationella lösningar. 
• Värdera befintliga och planerade lösningar med avseende på generaliserbarhet och hållbarhet 
• Identifiera tänkbara samordningsmöjligheter för de psykiatriska kvalitetsregistren. Om möjligt rekommendera handlingsvägar. 
• Information inhämtas i första hand genom telefonintervjuer med registerhållare eller annan företrädare för samtliga de psykiatriska registren, samt vid behov även intervjuer med systemägare eller andra relevanta motparter på vårddokumentationssidan 
• Leverans genom skriftlig sammanställning samt muntlig presentation vid möte med registerhållargruppen 

Erfarenhets- och kompetenskrav för uppdraget: 
• Systemarkitekt eller teknisk projektledare 
• Minst nivå 4 (minst 10 års erfarenhet) 
• Erfarenhet av arbete med integrationer och dataöverföring mellan vårddokumentationssystem och kvalitetsregister 
• Erfarenhet av arbete med tjänstekontrakt i såväl vårdsystem som kvalitetsregister 

Uppdragsstart: ASAP
Uppdragslängd: 60-80h med start asap


Roll  Systemarkitekt 
Bransch  Hälsa & Sjukvård 

Speciella önskemål från arbetsgivaren 
Nödvändiga kvalifikationer  Krav på erfarenhet 
Kompetenser - Hälso- och sjukvård 1-3 år
Kompetenser - Integrationer 1-3 år
Kompetenser - Intervjuer 1-3 år
Kompetenser - Kartläggning 1-3 år
Kompetenser - Kvalitetsregister 1-3 år
Kompetenser - Utvecklingsprojekt 1-3 år
Kompetenser - Vårdsystem 1-3 år
Roll - Systemarkitekt 3-5 år
Roll - Teknisk Projektledare 3-5 år
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
100%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.