Förvaltningsansvarig/systemförvaltare

Område:
Övrigt
Inriktning:
Övrigt
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
2018-02-28
Längd:
Open
Nivå:
--
Kravprofil:
Banken tillämpar förvaltningsmodellen pm3 och bank IT ansvarar för den IT nära förvaltningen. Till gruppen söker vi nu en förvaltningsansvarig/systemförvaltare av bankens Risk applikationer. Denna omfattar bl a applikationer för operativ risk, kreditscoring, fraud och extern riskrapportering.

Vi söker nu en förvaltningsansvarig som proaktivt ska driva, planera, styra och följa upp det dagliga arbetet med förvaltningsärenden i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och våra IT-leverantörer. Ärendena kan omfatta såväl utvecklingsärenden som ärenden som avser ändringar i den tekniska miljön. Rollen rapporterar till, och arbetar på uppdrag av, Förvaltningsledare IT.

Utveckling och drift av bankens applikationer är utlagt på externa leverantörer, varför rollen är av mer beställande och koordinerande karaktär. Detta innebär också att ett stort inslag är att kravställa och följa upp att leveranser sker i tid samt med rätt kvalitet.

Arbetet kommer huvudsakligen bestå av följande arbetsuppgifter:

Hantera beställningar i bankens ärendehanteringssystem och mot våra leverantörer, driva och leda genomförandet av IT utvecklingsaktiviteter i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och IT leverantörer

Granska verksamhetens krav, formulera de icke-funktionella kraven samt ge stöd i testförberedelser enligt gällande testprocess inklusive testdata

I samverkan med våra leverantörer skapa förutsättningar för hög tillgänglighet avseende IT stödet och att all vidareutveckling genomförs på ett kostnadseffektivt sätt

Aktivt delta i problem- och incidenthantering

Samarbeta och samverka med Releaseledning, Förvaltningsledare och Testansvarig kring planering, uppföljning och förbättringsåtgärder av ärenden, projekt, kostnader mm.

Inom riskområdet drivs en hel del projekt varför arbetet även kan innebära viss koordinering tillsammans med projekten, att medverka i kravställning på projekt samt ta emot och säkerställa att projektleveranser uppfyller ställda krav.

Snabb, drivande och resultatorienterad. Arbetar bra självständigt, men inspireras av samarbete och dialog med andra och har mycket god samarbetsförmåga.

Fokus på leverans samt förmåga att prioritera i tidvis pressade situationer

God kommunikatör i tal och skrift, även på engelska.

Erfarenhet av systemförvaltning, gärna inom Riskområdet.

Erfarenhet av arbete i en beställarorganisation och samverkan med flera externa parter.

God grundläggande IT förståelse och en förmåga att samverka med aktörer både inom IT och verksamhet

I denna bemanning kommer vi att leta efter konsulter med rätt personliga egenskaper och kan även tänka oss en mer junior konsult.Ort:
Stockholm
Språk:
Engelska
Omfattning:
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.