CRM-System

Område:
Infrastruktur
Inriktning:
Övrig infrastruktur
Startdatum:
ASAP
Svara senast:
2018-02-16
Längd:
Open
Nivå:
--
Kravprofil:
Kunden använder idag ett CRM-system som implementerades för ca 10 år sedan. Ambitionsnivån vid införandet lades på för hög nivå vilket har medfört att lösningen upplevs som tungarbetad och användarna ser ingen nytta med systemstödet i sin vardag.

Vi sitter därför idag med en lösning som inte används i den utsträckning som önskat. Användarna har hitta egna lösningar att dokumentera hur det arbetar med marknadsbevakning och kundbearbetning, oftast med hjälp av Word och Excel. En följd av detta blir också att transparensen inom bolaget i dessa frågor blir lidande.

Mål:

Ersätta nuvarande systemstöd med ett modernt standardsystem som erbjuder en positiv upplevelse och ger stöd i vardagen för användarna. Kunden har infört ett gemensamt arbetssätt kring marknadsarbetet och systemet ska hjälpa till att öka transparensen inom organisationen i frågor som berör marknadsbevakning och kundbearbetning.

Kunden är rikstäckande och har sin verksamhet uppdelad i fyra divisioner. Divisionerna verkar i samma geografi och då behövs ett arbetssätt där samverkan mellan enheterna fungerar.

Uppdrag förstudie:

Genomföra kravfångst tillsammans med verksamheten

Utifrån krav och behov ta fram underlag för CRM-process

Bidra med operativa och strategiska ställningstaganden; hur hantera kunddata utifrån dataskyddsförordningen, e-handel och liknande

Sammanställa ett förfrågnings-/offertunderlag för införande av nytt CRM-system

Sammanställa offerter till ett beslutsunderlag till koncernledning för upphandling av nytt CRM-system

KOMPETENSKRAV:

God erfarenhet av CRM ur ett systemoberoende perspektiv

God erfarenhet av att driva förstudier för införande av CRM-system

God erfarenhet av kravfångst tillsammans med verksamheten

God erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag med funktionella och icke-funktionella krav

Svenska i tal och skrift
Ort:
Stockholm
Språk:
Svenska
Omfattning:
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

  • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
  • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
  • Information om när du är tillgänglig för att börja.
  • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
  • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
  • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.