Projektledare - Samverkansprojekt om informationsförsörjning till Pensionsmyndigheten

Område:
Ledning och styrning
Inriktning:
Projektledare
Startdatum:
2017-08-31
Svara senast:
2018-02-28
Längd:
2017-08-28
Nivå:
--
Kravprofil:
 • Vi söker nu en Projektledare - Samverkansprojekt om informationsförsörjning till Pensionsmyndigheten.

  eSam är ett program för samverkan mellan 21 myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Den övergripande inriktningen för eSam är att skapa förutsättningar och möjliggöra samverkan; dels kring utveckling av digitala lösningar som utgår från vad privatpersoner och företag behöver, dels lösningar som effektiviserar informationsutbytet mellan offentliga och privata aktörer och möjliggör effektivisering av offentlig sektor. eSam ska också bidra till att öka kompetensen om digital utveckling för offentlig förvaltning. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli och är därmed avtalspart.

  Ett prioriterat område för eSam kommande period är arbetet med informationsutbyte, grunddata och öppna data då en effektiv informationsförsörjning är en grundförutsättning för en framgångsrik digitalisering. Möjligheten att tillgodose behoven av information är en viktig nyckel för att komma vidare i andra digitaliseringsfrågor. Under våren 2017 har ett fördjupat arbete gjorts för att identifiera vad som krävs för att ta nästa steg och resultatet har blivit att det fortsatta arbetet, med start efter sommaren 2017, ska bedrivas med uppdrag till några av medlemsmyndigheterna och som ett projekt för det gemensamma arbetet.

  Projektledaren ska ansvara för:
  Steg 1
  • Att en gemensam projektplan med tidplaner och leveranser tas fram i samarbete med medverkande myndigheter
  Steg 2
  • Leda och driva arbetet utifrån beslutad projektplan
  • Ansvara för kommunikation och föredragningar om projektet i eSams styr- och arbetsgrupper samt andra ledningsgrupper
  • Analysera resultaten, ge förslag till fortsatt utvecklingsarbete, dokumentera arbetet i rapporter samt ta fram förslag på eventuella kompetensutvecklingsinsatser
 • Skallkrav
  • Projektledaren ska ha dokumenterad och mångårig erfarenhet av att leda komplexa samverkansprojekt inom offentlig förvaltning på nationell och strategisk nivå
  • Projektledaren ska ha dokumenterad och mångårig erfarenhet av att arbeta med etablerade metoder, verktyg och standards inom informationsförsörjningsområdet
  • Projektledaren ska ha dokumenterad och mångårig erfarenhet av workshopsledning och modelleringsarbete
  • Projektledaren ska ha dokumenterad och mångårig erfarenhet av att muntligt och skriftligt kommunicera på högsta ledningsnivå
 • Personliga egenskaper
  • Drivande och resultatorienterad
  • Kan skapa goda relationer och ett bra samarbetsklimat
  • Är kommunikativ och har ett förtroendeingivande sätt
Ort:
Stockholm
Språk:
Omfattning:
50%
Övrigt:

Då tillsättningen av tjänsten oftast brådskar önskar vi ditt svar så snart det bara är möjligt. Om du är den vi söker – skicka in din intresseanmälan genom logga in på MFC och klicka på knappen "SÖK UPPDRAGET". Se dock först till att ditt eller din kandidats CV är "up to date" och "säljande". Vi ställer mycket höga krav inte bara på dig som kandidat utan även att Cv:t ska vara representativt för vår verksamhet. För rätt person kan uppdraget starta inom kort. Svara gärna med en kort motivering utifrån dina erfarenheter och reflektioner efter att du läst detta.

Vänligen ansök direkt via MFC

 • Ditt uppdaterade CV förtydligat mot uppdraget.
 • Namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)
 • Information om när du är tillgänglig för att börja.
 • Timpris, inkl. omkostnader (gäller endast egna konsulter/företagare)
 • I motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
 • Genom att söka detta uppdrag utser du samtidigt oss till din säljagent för det aktuella uppdraget.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.
Ramavtal finns kontakta säljaren för mer info.