CV Mallar

Här kan du ladda ner våra cv-mallar (svenska och engelska). När du söker ett uppdrag är det viktigt att du har en aktuell cv samt, om det efterfrågas, kravmatris ifylld och bifogad i din ansökan. Relevant kravmatris får du per meil om kunden efterfrågar en sådan.

CV-mall Svensk CV-mall Engelsk