Anställda

På MFC Group är det högt i tak och full fart. Vi är förstås stolta över våra anställda projektledare och utvecklare.

Anställda på MFC Group är självklart kompetenta och kunniga inom en rad områden samt villiga att lära sig nya tekniker. Vi välkomnar egna förslag och kreativa idéer från de anställda – det blir roligare att jobba tillsammans om alla känner att de är ”med”. Vi har alltid ett flertal konsulter verksamma inom olika projekt. Vi ser dock att en alltmer komplex arkitektur leder till att arbetsuppgifterna i projekten blir mer specialiserade. MFC Group letar hela tiden efter nya medarbetare med specialiteter inom projektledning och systemarkitektur. Men ser också ett ökat behov av kunna erbjuda konsulter för olika typer av IT-support.