Om Oss

MFC Group’s verksamhet bygger på att leverera högkvalitativa konsulter och tjänster.

MFC Group erbjuder en möjlighet för ditt företag att på ett smärtfritt sätt utvecklas, växa och förändras. Vi vill att ni ska kunna koncentrera er på det ni gör bäst, medan vi ser över era behov inom IT och verksamhetsutveckling. MFC Group arbetar med både stora och lite mindre företag på konsultbasis. Vi kan med vår breda kompetens visa vägen för uppåtgående företag så att de når ännu högre höjder.

För dig som kund är det tryggt att samarbeta med MFC Group. Vi har lång erfarenhet av IT-branschen och dess många olika förgreningar och snabba förändringar. Varje framgångsrikt företag idag behöver en fungerande IT-struktur; internt, externt och globalt. Alla måste vara beredda på förändringar både i företagets arbetssätt, personalstruktur och i dess IT-struktur.

Vi arbetar med några av de största företagen inom branscher som bank, industri och utbildning. MFC Group har samarbetat som underkonsult mot stora företag som SEB, Scania, H&M, Riksgälden, CGI (f.d Logiga), Carnegie, Ericsson m.fl. i flera år med gott resultat. MFC Group har idag även konsulter och tjänster inom mannagement samt produktutveckling av metoder och modeller för effektiv verksamhetsutveckling.

Våra verksamhetskonsulter använder sig av en rad metoder och modeller för att driva projekt och verksamhetsförbättring mot våra kunder. Både för oss och våra kunder är resultatet det viktigaste. Om vi inte tror på framgång med ett positivt resultat i projektet tackar vi nej till uppdraget.

MFC Group är baserat i Stockholm och Norrköping och har hela Sverige som vårt arbetsområde, samt många kontakter utomlands.